2 книга Паралипоменон 9 гл. 3-8 ст.(Урицкий В.)

2 книга Паралипоменон 9 гл. 3-8 ст.(Урицкий В.)